فروشگاه شماره 1: اصفهان - خیابان آمادگاه - بعد هتل عباسی                      32224528
                  فروشگاه شماره 2: اصفهان - بلوار آیینه خانه  نبش جهانگیرخان قشقایی  36632223
Store Manager : Keshti ara
 
Tell:+98 311-2224528 , 0311-2210847
 
Fax:+98 311-2231959
 
Site:www.abnoos-furniture.ir
 
Email: Abnoos.isf@gmail.com
 
Store Address:chahar bagh abbasi ave.amadegah st.after hotel abbasi.no110.isfahan.iran